Poľnohospodárske družstvo Veľký Horeš v likvidácii